Iepazīsties ar mūsu Rīcības plāniem

Pilotprojekti

Mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni.

Atrašanās vieta: Águilas ir piekrastes pilsēta, kas atrodas Mursijas reģiona dienvidos, Spānijas dienvidaustrumu piekrastē. Tūrisms ir viena no šīs pilsētas galvenajām ekonomiskajām aktivitātēm, līdz ar to populācija mainās no 31 706 iedzīvotājiem ziemas sezonā līdz 86 576 – vasaras sezonā.

Projekta mērķis: Stāties pretī tādām klimata pārmaiņu radītām vides problēmām kā sausumam un karstumam, kā arī intensīva lietus un plūdu epizodēm.

Aktivitātes: Tiek plānots palielināt ūdens apjomu, kas tiek izmantots augsnes apūdeņošanai, šim nolūkam izmantojot attīrīto ūdeni. Meža platību pieaugums pilsētā novedīs pie temperatūras samazināšanās karstākajos gada mēnešos, kā arī veicinās ūdens uzkrāšanos intensīvu lietavu gadījumā. Tā kā apūdeņošanas sistēmas darbību nodrošināšanai tiks izmantota saules enerģija, šāda rīcība palielinās atjaunojamās enerģijas ražošanu un patēriņu pašvaldībā.

Pilsētas zaļo zonu apvienošana life programmas ietvaros

Atrašanās vieta: Kartahena ir Spānijas pilsēta, kas atrodas Mursijas reģiona dienvidaustrumu daļā, Vidusjūras piekrastē. Tā ir otra lielākā Mursijas reģiona pašvaldība, kurā dzīvo 214 759 cilvēki. Kartahenas metropoles zonā, kas ir zināma kā Campo de Cartagena, dzīvo 409 586 iedzīvotāji.

Projekta mērķis: Palielināt zaļās zonas gājējiem, lai samazinātu veselības riskus, kas saistīti ar ekstrēmi augstām āra gaisa temperatūrām vasaras mēnešos.  Plānots, ka šī rīcība projektā apskatītajās zonās samazinās vidējo temperatūru par 1 līdz 2oC, kā arī mainīs to, ko mēs saprotam ar terminu zaļās zonas un greenway.

Aktivitātes: Tiek plānots paplašināt Kartahenas perifērijas zaļās zonas, ar papildus kokiem, zāli un atpūtas vietām. Šādi nākotnē plānots apvienot visas pilsētas velosipēdu joslas, atpūtas un sporta zonas, lai veicinātu veselīgu dzīvesveidu pilsētā.

Galveno ielu noēnošana lorkas pilsētā

Atrašanās vieta: Lorka ir pašvaldība un pilsēta, kas atrodas Mursijas reģionā, Spānijas dienvidaustrumu daļā. Lorkas reģiona pašvaldība ir teritorijas ziņā otra lielākā Spānijā (1 675 km2) un trešā lielākā Mursijas reģionā iedzīvotāju ziņā. No 91 730 pašvaldības iedzīvotājiem lielākā daļa jeb 58 825 dzīvo pilsētā. 

Projekta mērķis: Samazināt karstuma viļņu negatīvo ietekmi uz iedzīvotāju veselību un tirdzniecību, no kā Lorka cieš vasarā ģeogrāfiskā novietojuma un intensīvā saules starojuma dēļ.

Aktivitātes: Noēnojuma izveidošana gājēju ielās un citās ļaužu pārpildītās zonās Lorkas centrā.

Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana

Atrašanās vieta: Smiltene atrodas Vidzemes reģionā, Latvijas ziemeļu daļā. Smiltenes novads ir 946 km2 liels un tajā dzīvo 13 058 iedzīvotāji. Vidusezers, kas ir mākslīgi veidots ezers uz Abula upes, atrodas Smiltenes pilsētas Vecajā parkā, ap 200 m no pilsētas centra.

Projekta mērķis un aktivitātes: Ezera tīrīšana un aizsprosta renovēšana, lai palielinātu lietus ūdeņu savākšanas un regulēšanas spēju. Tādā veidā plānots samazināt plūdu un vides piesārņojuma riskus, kā arī absorbēt karstuma viļņus vasarā, kas katru gadu aizvien vairāk ietekmē pilsētu.

Klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana

Atrašanās vieta: Mertola ir pašvaldība, kas atrodas netālu no Spānijas robežas Portugāles dienvidu daļā. Tās teritorija ir 1292 km2 un tajā dzīvo apmēram 7500 iedzīvotāju.

Projekta mērķis: Sniegt risinājumus, kur patverties augstas āra gaisa temperatūras laikā, vietās, kur nav iespējams izveidot dabīgu koku noēnojumu.

Aktivitātes: Noēnojuma izveidošana atpūtas zonās blīvi apdzīvotajās pilsētas vietās, kā arī atjaunojamās enerģijas ražošana šajās zonās. Klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģiju integrēšana pašvaldības tūrisma plānošanas un citos dokumentos.

Klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana

Atrašanās vieta: Alfândega da Fé ir kalnaina pašvaldība Portugāles ziemeļu daļā, kur dominē lauksaimniecība. Pašvaldībā dzīvo 5104 iedzīvotāji.

Projekta mērķis: Īstenot pasākumus, pasargātu pašvaldību no ugunsgrēku un sausuma riskiem.

Aktivitātes: Ēnainu zonu izveidošana, saules paneļu uzstādīšana un citas aktivitātes.