Iepazīsties ar mūsu Rīcības plāniem

Pilotprojekti

Pašvaldības, kas piedalās Life Adaptate projektā, ievieš pilotprojektus ar mērķi veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām un uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti.

Lai uzzinātu vairāk par šiem pilotprojektiem, lejupielādei ir pieejams dokuments “Final design of pilot action” (angļu valodā).

 

Meža (parka) teritorijas izveide ar apūdeņošanas sistēmu, kas izmanto attīrītu ūdeni, no pilsētas notekūdeņu sistēmas.

Pamatinformācija: Águilas pašvaldībā problēmas sagādā lielais pieprasījums pēc ūdens, kas ir palielinājies sakarā ar iedzīvotāju skaita pieaugumu brīvdienu laikā – no 34,706 iedzīvotājiem līdz 86,570 iedzīvotajiem vasaras sezonā. Tā pat viena no galvenajām ekonomiskajām aktivitātēm pašvaldībā ir lauksaimniecībai, kura arī rada ļoti lielu pieprasījumu pēc ūdens resursiem. Šo iemesla dēļ pastāv problēma nodrošināt nepieciešamo ūdens resursu apjomu pilsētu mežu teritoriju uzturēšanai. Lai novērstu šo situāciju, ir izveidota sistēma, kas ļauj izmantot attīrīto ūdeni no notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas savādāk tiktu novadīts jūrā.

Skartie klimata pārmaiņu riski: Ilgstošs sausums rada ļoti augstus riskus vietējai sabiedrībai un ekonomikai. Ūdens trūkums pastiprina eroziju, jo gaiss un ūdens atdala augsnes virsējās daļiņas, kas noved pie augsnes auglīgā slāņa zuduma. Kā rezultātā veģetācijas kārta atjaunojas lēni. Lai mazinātu temperatūras paaugstināšanos un apturētu pārtuksnešošanās procesu, ir būtiski veikt tādus pasākumus kā apūdeņošanas ūdens apjoma palielināšana un teritorijas meža platību palielināšana. Pilsētas centri ir svarīgs siltuma avots un zaļās zonas spēj ievērojami samazināt temperatūru šajās zonās, kā arī samazina eroziju un dabiski palielina teritorijas ūdens rezervi.

Ieviestais risinājums: Projekts sastāv no vairākiem posmiem. Pirmais posms ar cauruļvadu savieno ūdens attīrīšanas iekārtu Las Mascaras ielā (“El Labradorcico” rūpnieciskajā īpašumā), ar divām 35m3 tvertnēm, kas novietotas paugura virsotnē. Ūdens līdz tvertnēm tiek sūknēts ar sūkņiem, kurus darbināšanai nepieciešamā enerģija tiek iegūta ar saules paneļiem. Otrais posms ar cauruļvadu savieno tvertnes un apzaļumoto teritoriju.

Zaļo zonu savienošana no Severo Ochoa laukuma apkārtnes līdz Ensanche parkam

Pamatinformācija: Kartahenas pašvaldības pilotprojekts ietvēra zaļo koridoru izveidi savstarpēji savienojot zaļās zonas. Šāda aktivitāte uzlabo pilsētas mikroklimatu un mazina vides temperatūru karstā saulainā laikā. Ir paredzētas arī izmaiņas parku un publisko skvēru projektētu koncepcijā, samazinot cieto segumu īpatsvaru un ieviešot kokus, veģetāciju, un pergolas apaudzētas ar vīteņaugiem, un palielinot ūdens noteku skaitu, lai veicinātu ūdens filtrāciju lietus laikā.

Skartie klimata pārmaiņu riski: Kartahenas pašvaldība uzskata, ka gājēju lietošanai pielāgoto zaļo zonu pieaugums var palīdzēt mazināt ar klimatu saistītos riskus iedzīvotāju ikdienā. Šo pasākumu mērķis ir samazināt temperatūru par vienu vai diviem grādiem konkrētajās teritorijās un mainīt veidu, kā tiek realizēts ielu plānojums, izmantojot zaļos koridorus.

Ieviestais risinājums: Šī pasākuma pamatā ir iniciatīvas ar mērķi mazināt augstās temperatūras stundās, lai atvieglotu iedzīvotājiem uzturēšanos ārtelpās. Kā arī tiek veicināta ūdens infiltrācija lietus laikā un CO2 piesārņojuma absorbcija veģetācijā. Noēnojuma izveide tiks veikta izmantojot labi pielāgotas vietējās un ievestās koku sugas, paplašinot koku dobes, veidojot pergolas ar apzaļumotiem jumtiem, kā arī ēku infrastruktūrā izmantojot kāpjošās augu sugas un izbūvējot soļiņus gājējiem.

Nojumju ierīkošana Korredera un citas Lorkas pilsētas centra ielās

Pamatinformācija: Lorkas pašvaldības pasākuma mērķis ir izstrādāt demonstratīvu darbību, lai novērtētu rezultātus, kas iegūti, ierīkojot noēnotus koridorus Lorkas pilsētas centrā, tādā veidā neitralizējot pilsētas siltuma salas, kuru mikroklimats negatīvi ietekmē vietējo mikroklimatu. Šī darbība ietver nojumju uzstādīšanu dažādās pārpildītās ielās vai pilsētas galvenajos ceļos, piemēram, Corredera ielā, apēnotu laukumu un koridoru izveidi, kas uzlabo gājēju komfortu, temperatūras pazemināšanu ēku fasādēs un trotuāros saules starojuma dēļ, kā arī tirdzniecības atsākšanos ekstremālā karstuma mēnešos.

Skartie klimata pārmaiņu riski: Klimata pārmaiņu riski, ar kuriem Lorkai jāsaskaras, galvenokārt ir karstuma viļņi un pilsētu karstuma salas. No jūnija līdz septembrim ir laiks, kad tiek reģistrētas visaugstākās vidējās temperatūras, sasniedzot 25° vidējo temperatūru siltākajos mēnešos un maksimālo 40 ° temperatūru vasarā.

Ieviestais risinājums: Nojumes ir uzstādītas izmantojot enkurus, kas ierīkoti uz piegulošajām ielām izvietotajās ēku fasādēs, noklājot no Kalle Corredera līdz Calle Alburquerque un Almirante Aguilar, kā arī noņemot daļu Pío XXII un Alporchones, lai ar nojumēm neaizsegtu skatu uz Lorkas pili.

Vidusezera rekonstrukcija un tīrīšana

Pamatinformācija: Smiltenes novads veic Vidusezera rekonstrukciju un tīrīšanu, lai novērstu plūdu risku un mazinātu eitrofikācijas procesu. Vidusezers ir mākslīgi izveidota ūdenskrātuve (2,9 ha), kas atrodas ezeru kaskādes vidū, 200 metru attālumā no Smiltenes centra. Tas ir eitrofiskais ezers ar barības vielām un augu augšanu. Aļģu ziedēšana ir redzamākā eitrofikācijas pazīme, kas vasarā sastopama Vidusezerā. Vidusezera hidrotehniskā konstrukcija ir pārrauta, un slūžas nepieciešams aprīkot ar automātisku pacelšanas mehānismu ūdens līmeņa kontrolei.

Skartie klimata pārmaiņu riski: Klimata pārmaiņas palielina dažādu dabas risku iespējamību, tai skaitā eitrofikāciju un plūdus vietējās Latvijas pašvaldībās. Šī pasākuma darbības mērķis ir mazināt un pielāgoties šiem klimata pārmaiņu riskiem. Smiltenes pašvaldībā ar vien palielinās biežu un smagu nokrišņu, kā arī plūdu risks. Tā kā Latvija ir ūdeņiem bagāta, plūdu risks ir viena no Latvijas galvenajām problēmām: vidējais upju tīkla blīvums ir 600 m/km2, ūdenstilpes aizņem 1,7% no teritorijas. Latvijai ir līdzena virsma (98% valsts atrodas zem 200 m virs jūras līmeņa), kas padara valsti vēl neaizsargātāku pret plūdiem.

Ieviestais risinājums: Šī pasākuma galvenais mērķis ir esošo slūžu rekonstrukcija, aprīkošana ar automātisku pacelšanas mehānismu ūdens līmeņa kontrolei kā arī Vidusezera padziļināšana un attīrīšana – ravēšana, dūņu rakšana, (vidējais rakšanas dziļums ir 1,10 m). Paredzēts pazemināt ūdens līmeni, attīrīt ūdens plūsmu un padziļināt to līdz vidēji 1,10 m. Kopējā attīrīšanas teritorija ir 2.40 ha. Ezeru krasti (1,400 m2) pēc darbu pabeigšanas tiks līdzināti un nostiprināti.

Ēnojuma zonu izveide, integrējot atjaunojamos energoresursus, projektu popularizēšana saistībā ar daudzfunkcionāla meža izveidi un ilgtspējīga tūrisma plāna izstrāde

Pamatinformācija: Mértola atrodas Portugāles dienvidaustrumu reģionā un aizņem 1292 km2 un tajā ir 7500 iedzīvotāju. Lielu daļu pašvaldības teritorijas aizņem meža zemes ar ātri augošām sugām un lauksaimniecības zemēm, kas nozīmē, ka tā ir īpaši neaizsargāta pret ūdens trūkumu un aizvien lielāku meža ugunsgrēku skaitu.

Skartie klimata pārmaiņu riski: Klimata pārmaiņu prognozes Mértolai liecina par vidējo gada lietusgāžu samazināšanos, par iespējamu nokrišņu daudzuma pieaugumu ziemā un par sausuma biežuma un intensitātes palielināšanos. Kā arī tiek prognozēta gada vidējās temperatūras paaugstināšanās, dienu skaita pieaugums ar ļoti augstu temperatūru un tropiskām naktīm.

Ieviestais risinājums: Mértola pašvaldībā ir īstenoti šādi pasākumi:

  1. Rekreācijas zonas noēnošana ar mērķi nodrošināt noēnotu zonu kā risinājumu augstajai temperatūrai.
  2. Ilgtspējīga tūrisma plāna izstrāde.
  3. Projektu popularizēšana saistībā ar daudzfunkcionālā meža izveidi, kura pamatā ir vietējās sugas, un šo sugu dabiskās reģenerācijas veicināšana.

Ezera ierīkošana, noēnotu teritoriju izveide un projektu popularizēšana par daudzfunkcionāla meža izveidi

Pamatinformācija: Alfândega da Fé ciems atrodas Bornes kalna dienvidu pusē, tā augstums ir 1000 m. Svarīgi pieminēt, ka Alfandega da Fe meža platības aizņem aptuveni 68% no kopējās platības. Līdz ar to tas ir īpaši neaizsargāts pret aizvien lielāku meža ugunsgrēku skaitu. Šo iemeslu dēļ ir izstrādāti plāni, kas saistīti ar mežu ugunsgrēku novēršanu un rīcību ekstrēmu temperatūru gadījumos.

Skartie klimata pārmaiņu riski: Pašvaldībā vasaras mēnešos tiek reģistrētas ļoti augstas temperatūra un ļoti maz lietusgāžu. Tā kā lielu daļu pašvaldības teritorijas veido meža un lauksaimniecības zemes, tā ir īpaši neaizsargāta pret mežu ugunsgrēkiem. Papildus tam ir definēti arī citi klimata riski, piemēram ekstremāla temperatūra, ūdens trūkums un palielināts ledus un sniega daudzums.

Ieviestais risinājums: Alfândega da Fé pašvaldībā īstenotie pasākumi ir šādi:

  1. Dabiskā ezera izveidošana, lai reaģētu uz pašvaldības lielo neaizsargātību pret sausumu un sekojošu ugunsgrēka risku.
  2. Izveidot noēnotus laukumus, kuru kopējā platība ir aptuveni 120,00 m2, tajos integrējot atjaunojamos energoresursus.
  3. Projektu popularizēšana saistībā ar daudzfunkcionālā meža izveidi, kura pamatā ir vietējās sugas, un šo sugu dabiskās reģenerācijas veicināšana.