Tīklošanās

Šīs lapas mērķis ir atvieglot informācijas apmaiņu un nodošanu citiem ar klimata pārmaiņām saistītiem projektiem. 

Ja esat ieinteresēts iepazīties un lejupielādēt visus projekta ietvaros izstrādātos materiālus, lūdzu, dodieties uz nodaļu “Izplatīšana”. 

Toties, ja jūs strādājat pie jautājumiem par pielāgošanos klimata pārmaiņām un esat ieinteresēti piedalīties darba sesijā ar mums, lūdzu, rakstiet mums sadaļā Kontakti

Tālāk mēs iepazīstinām ar projektiem, ar kuriem līdz šim esam sadarbojušies.

LIFE LOCAL ADAPT

Projekta informācija (pdf)

Mājas lapa

LIFE GOOD LOCAL ADAPT

Projekta informācija (pdf)

Mājas lapa

LIFE RADOM KLIMA

Projekta informācija (pdf)

Mājas lapa

LIFE HEATLAND

Projekta informācija (pdf)

Mājas lapa

CS3 EUROPEAN HEALTH SERVICE

Projekta informācija (pdf)

Mājas lapa

Compete4SECAP (C4S)

Rokasgrāmata: No IERP līdz IEKRP, pielāgošanās pasākumu integrācija

Compete4SECAP materiāli

Mājas lapa

LIFE MICACC

Projekta brošūra

Turpmāka projekta informācija

Mājas lapa

LIFE MASTER ADAPT

Vadlīnijas klimata izvērtēšanai un vietējo pārvaldes iestāžu neaizsargātības novērtējuma veikšanai

Politikas vadlīnijas pielāgošanās mērķu noteikšanai

Mājas lapa

Pielāgošanās klimata pārmaiņām prakse, ko jauizmanto ES

Workshops for the SECAP development

M-CostAdapt

Projekta informācija (pdf)

Mājas lapa

LIFE Sec Adapt

Rokasgrāmata par kvalitātes kontroles procedūrām un standartiem

Mājas lapa

LIFE ASTI

Projekta informācija (pdf)

Mājas lapa

LIFE AMDRYC4

Projekta informācija (pdf)

Mājas lapa

LIFE TREE CHECK

Projekta informācija (pdf)

Projekta brošūra

Mājas lapa

Plakāts