Adaptate News

Lorca pilotprojekts tika prezentēts pilsētas Sociālo lietu padomē

28. jūnijā pilsētas Sociālo lietu padomei tika prezentēts Lorca pilotprojekts un darbi, kas tika veikti, izstrādājot IERP. Padome, kuras sastāvā ir pilsētas ekonomikas, sociālo lietu, kaimiņattiecību un profesionālo organizāciju eksperti un pārstāvji, ir plaša un daudzpusīgi pārstāvēta struktūra, kuras mērķis ir sagatavot un izdot ziņojumus, pētījumus, priekšlikumus stratēģiskajai plānošanai, vietējo un lielo projektu izstrādei, lai realizētu Lorca pilsētas ilgtspējīgu attīstību.

Pēc Lorca pilotprojekta un IERP prezentēšanas, Vides komiteja tika uzaicināta piedalīties IERP īstenošanas procesā.

21. septembris, 2018
Adaptate News

Piesakieties Eiropas Zaļās galvaspilsētas un Zaļās lapas balvai!

Eiropas Zaļās galvaspilsētas balva

Sākot ar 2010.gadu katru gadu viena Eiropas pilsēta (ar 100 000 un vairāk iedzīvotājiem) tiek atzīta par gada Eiropas Zaļo pilsētu. Šo apbalvojumu piešķir pilsētai, kura ir sasniegusi vairākus augstus vides standartus, apņēmusies īstenot ambiciozus un nepārtraukti realizējamus ilgtspējīgas attīstības mērķus, kā arī var būt kā piemērs, lai iedvesmotu citas pilsētas un popularizētu labo praksi visās Eiropas pilsētās.

Eiropas Zaļās lapas balva

Eiropas Zaļās lapas balvu pasniedz pilsētām ar iedzīvotāju skaitu no 20 000 līdz 100 000, kas vides jomā ir guvušas panākumus un kurām ir potenciāls kļūt par “zaļo vēstnieku” mazākām pilsētām.

Kādi ir ieguvumi, iegūstot šos apbalvojumus?

Piesakoties šīm balvām, pilsēta saņemt ekspertu atsauksmes un ieteikumus par pilsētas pieeju klimata pārmaiņu mazināšanu, pielāgošanos klimata pārmaiņām, ilgtspējīgu pilsētas mobilitāti, ilgtspējīgu zemes izmantošanu, dabu, bioloģisko daudzveidību, gaisa kvalitāti, troksni, atkritumiem, ūdeni utt.

Pieteikšanās līdz 2018. gada 18. oktobrim, plkst. 16:00 (CEST).

Uzziniet vairāk šajā linkā

21. septembris, 2018
Adaptate News

Smiltenē ir uzsākta Vidusezera rekonstrukcija un tīrīšana

Smiltenē ir uzsākta Vidusezera rekonstrukcija un tīrīšana

Smiltenes novads konkursa rezultātā ir noslēdzis līgumu ar SIA “Geo Consultants” par tehniskā projekta “Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana ” izstrādi. Tehniskā projekta izstrādes termiņš ir novembra vidus. Uzņēmums jau ir veicis ģeoloģisko un ģeo-tehnisko izpēti. Pētījuma laikā teritorijas ģeoloģiskā struktūra tika pētīta 11,0 metru dziļumā, izpētīts gan dabiskās, gan mākslīgās augsnes sastāvs. Vidusezera akvatorijā tika ņemti nogulšņu paraugi organisko vielu noteikšanai un 2 kompleksie paraugi smago metālu un naftas produktu satura noteikšanai, analīzes tika veikta akreditētā laboratorijā. Tika organizētas tikšanās ar tehniskā projekta vadītāju un pašvaldības pārstāvjiem un citiem speciālistiem, lai apspriestu slūžu atjaunošanas metodes un visefektīvāko ezera attīrīšanas metodi.

Septembrī Smiltenes projekta komanda plāno tikties ar SIA “Ekodoma” pārstāvjiem, lai pārrunātu ilgtspējīgas enerģijas un klimata rīcības plāna (SECAP) izstrādi.

20. septembris, 2018