Projekts

Kas ir Life Adaptate?

Projekts ir līdzfinansēts, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Vides un klimata rīcības programma (LIFE) saskaņā ar Klimata pārmaiņu rīcības apakšprogrammu, kas notiks vienlaikus sešās pašvaldībās –  3 Spānijas, 2 Portugāles un 1 Latvijas.

Jaunumi

Sekot līdzi Life Adaptate

LIFE Adaptate izstrādā rokasgrāmatu SECAP izstrādei

Viena no projektā plānotajām aktivitātēm ir vadlīniju izstrāde par kā pašvaldībām izstrādāt plānu par pielāgošanos klimata pārmaiņām un to mazināšanu. Tomēr pēdējos gados Pilsētu Mēru pakta pieeja šiem plāniem ir…

Redzēt vairāk

Mursijas reģiona Klimata pārmaiņu departaments publicē ceļvedi par to, kā klimata pārmaiņu mazināšanas aspektus iekļaut vietējā politikā.

Projekts LIFE Adaptate ietvaros, izmantojot Mursijas Klimata pārmaiņu departamenta pieredzi, ir definētas pamatnostādnes, kas var palīdzēt Eiropas pašvaldībām pilnveidot vietējo politiku, tā, lai tā atbilst viņu apņēmībai cīnīties pret klimata…

Redzēt vairāk

Smiltene ir apstiprinājusi Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu.

2019. gada beigās Smiltene ir apstiprinājusi novada domē jauno Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu. Plāns tika prezentēts 24. februārī pasākumā “Energoefektivitāte Vidzemes reģionā”. Smiltene pastāstīja gan par savu pieredzi…

Redzēt vairāk

Smiltene turpina darbu pie Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāna

Turpinot darbu projekta Life Adaptate ietvaros Smiltenes novads ir noslēdzis iepirkuma procesu par Vecā parka un Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūvi un ezera tīrīšanu. Līgums ir noslēgts ar SIA “8…

Redzēt vairāk

Projekta Life Adaptate ietvaros tika izglītoti skolēni par klimata pārmaiņām

Projekta “LIFE ADAPTATE” ietvaros, šī gada 28. februārī un 1.martā kopā ar Smiltenes novada septīto un astoto klašu skolēniem tika meklētas atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un…

Redzēt vairāk

Lorca pilotprojekts tika prezentēts pilsētas Sociālo lietu padomē

28. jūnijā pilsētas Sociālo lietu padomei tika prezentēts Lorca pilotprojekts un darbi, kas tika veikti, izstrādājot IERP. Padome, kuras sastāvā ir pilsētas ekonomikas, sociālo lietu, kaimiņattiecību un profesionālo organizāciju eksperti…

Redzēt vairāk

Piesakieties Eiropas Zaļās galvaspilsētas un Zaļās lapas balvai!

Eiropas Zaļās galvaspilsētas balva Sākot ar 2010.gadu katru gadu viena Eiropas pilsēta (ar 100 000 un vairāk iedzīvotājiem) tiek atzīta par gada Eiropas Zaļo pilsētu. Šo apbalvojumu piešķir pilsētai, kura ir…

Redzēt vairāk

Smiltenē ir uzsākta Vidusezera rekonstrukcija un tīrīšana

Smiltenē ir uzsākta Vidusezera rekonstrukcija un tīrīšana Smiltenes novads konkursa rezultātā ir noslēdzis līgumu ar SIA “Geo Consultants” par tehniskā projekta “Smiltenes Vidusezera hidrotehnisko būvju pārbūve un ezera tīrīšana ” izstrādi. Tehniskā…

Redzēt vairāk
Iepazīsties ar mūsu rīcības plāniem

Pilotprojekti

Mežu apstādījumu veidošana ar apūdeņošanas sistēmu, izmantojot attīrītu ūdeni

Pilsētas zaļo zonu apvienošana life programmas ietvaros

Galveno ielu noēnošana Lorkas pilsētā

Vidusezera attīrīšana un ezera teritorijas labiekārtošana

Klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana

Klimata pārmaiņu pielāgošanās pasākumu ieviešana

Projekts

Projekta Life Adaptate dalībnieki